V pondelok nás čaká zasadnutie župného, v utorok mestského zastupiteľstva - body programov