Poslanci schválili odkúpenie časti Starého trhu v Žiline, ktorý plánuje mesto skultivovať


Foto: Poslanci schválili odkúpenie časti Starého trhu v Žiline, ktorý plánuje mesto skultivovať

Na dnešnom 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci návrh na odkúpenie pozemku na mieste Starého trhoviska v časti, kde boli pred niekoľkými týždňami demontované predajné stánky. Časť vlastníkov súhlasilo s cenou 420 eur za meter štvorcový, túto odobrili dnes aj poslanci.

„Pretože Mesto Žilina má záujem, aby tento lukratívny priestor v samom centre mesta bol v budúcnosti skultivovaný bez napríklad komerčnej zahusťujúcej zástavby, má záujem odkúpiť ho do svojho vlastníctva a nadobudnúť tak tieto strategické pozemky,“ uvádza dôvodová správa schváleného návrhu plány mesta.

Schválenie návrhu predstavuje ďalší posun v rekonštrukcii priestorov Starého trhu, ktorý sa nachádza v priamom centre Žiliny. V minulosti bolo plánované aj jeho zrušenie, nakoniec bude pravdepodobne časť stánkov na pozemkoch súkromných majiteľov zrekonštruovaná a mesto Žilina na pozemkoch, ktoré by malo odkúpiť za celkovú cenu 199 920 eur, vybuduje oddychovú zónu.


Časť trhoviska by mala byť zrekonštruovaná

Medzi poslancov, ktorí sa aktívne zaujímali o osud starého trhu a snažili sa zachrániť jeho pôvodnú funkciu v centre mesta, patria Peter Fiabáne a Ján Ničík z klubu nezávislých žilinských kandidátov (NEKA). Prvý menovaný vysvetlil, že snaha o zachránenie trhoviska siaha ešte do roku 2016:

„V roku 2016 predložilo mesto návrh na zrušenie starého trhu. Osobne som to vnímal, že by to bola veľká škoda. Starý trh má dobrú polohu, dlhú históriu a tradíciu a svoje opodstatnenie. Preto sme s kolegom poslancom Jánom Ničíkom navrhli počkať a skúsiť či vlastníci pozemkov a trhových miest s nespamätajú a trhovisko ktoré aj z nášho pohľadu bolo v nelichotivom stave neupravia. Zastupiteľstvo a vedenie mesta súhlasili a rozhodnutie sa posunulo.“

V oblastiach II. a III. by mala začať rekonštrukcia už tento rok

Vďaka iniciatíve týchto poslancov sa majitelia časti pozemkov rozhodli pripraviť projekt na rekonštrukciu stánkov trhoviska, ktorý odobrilo aj mesto. Obnova v častiach II. a III. by tak mohla začať už tento rok. Poslanci sa opakovane stretávali s majiteľmi a snažili nájsť riešenie po tom, ako bola odobrená snaha o zachovanie trhu.

„Následne sme spolu s kolegom Jánom Ničíkom (keďže mesto zostalo nečinné) oslovili majiteľov pozemkov a trhoviska, uskutočnili sme sériu stretnutí s cieľom aby sa dali dokopy prípadne združili financie a starému trh dali novú dôstojnú podobu. Zdôrazňovali sme pri tom, že ak sa nič nezmení tak reálne hrozí, že starý trh poslanci zrušia. Výsledkom bolo, že jedna skupina majiteľov sa rozhodla konať, pripravili projekt rekonštrukcie trhoviska na svojich pozemkoch, predstavili ho mestu, pamiatkárom a mesto súhlasilo. Majitelia zvyšných pozemkov nereagovali, prípadne sa nevedeli dohodnúť a rozhodnúť,“ dodal Peter Fiabáne.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Navrhované rozloženie nových stánkov na žilinskom trhovisku

Predstavený projekt zahŕňa 42 nových predajných pultov a 8 stánkov pre kvetinárov. Základné rozmery predajných pultov sú 3x3 metre, na jeden takýto modul pripadajú dva predajné pulty, predajné stánky kvetinárov by mali mať rozmer 6,5x3 metre.

O lukratívne pozemky v centre je záujem aj zo strany súkromných investorov

Na pozemkoch kde boli zrušené trhové miesta, prebehlo odstraňovanie stánkov. Keďže pozemky zatiaľ nie sú mestské, ich osud závisí na rozhodnutí majiteľov. Na ohodnotenie pozemkov bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Pavla Rašku č. 15/2018 zo dňa 30.1.2018, podľa ktorého jednotková cena pozemkov je 402,39 eur za meter štvorcový.

Schválená suma 420 eur za meter štvorcový je blízka hodnote zo znaleckého posudku. „V čase prípravy tohto materiálu časť vlastníkov súhlasila s konkurenčnou ponukou 420 €/ m2, čo zohľadňujeme v ponuke mesta, ktorá je rovnaká a prevyšuje znaleckú cenu len o malú časť,“ popisuje dôvodová správa schváleného návrhu.

Posted by Peter Fiabáne on 4. február 2018

„Z môjho pohľadu by bolo ideálne, keby mesto urýchlene prevzalo iniciatívu a tieto pozemky odkúpilo. Pretože len v tom prípade by tu naozaj mohol nový unikátny verejný priestor – či už malé námestíčko, alebo parčík. V mestskej pamiatkovej organizácii, v hodnotnom území, kúsok od zrekonštruovaného trhu, kúsok od Domu umenia Fatra, kde sídli Štátny komorný orchester. Súkromný majiteľ môže mať totiž úplne inú predstavu,“ uzavrel poslanec Fiabáne.

 

Za návrh na schválenie odkúpenia pozemkov za sumu 420 eur za meter štvorcový hlasovalo všetkých 29 prítomných poslancov.


 

Prečítajte si viac: