Mestskí policajti riešili v uplynulých dňoch prípady, pri ktorých úradoval alkohol alebo drogy


Foto: Mestskí policajti riešili v uplynulých dňoch prípady, pri ktorých úradoval alkohol alebo drogy

Mestskí policajti mali počas uplynulých dní rušno. V meste riešili viacero prípadov, pri ktorých úradoval alkohol, či iné návykové látky, ale aj krádeže a napadnutia. Nižšie si môžete prezrieť prehľad udalostí a činností za 45. a 46. týždeň 2017.

Žilina - centrum

Gabriel J. nahlásil v čase okolo 20:50 hod. na linku 159, že na Autobusovej stanici mu jeho priateľka Monika Ú. odcudzila peňaženku s finančnou hotovosťou. Mestskí policajti v spolupráci s oznamovateľom vypátrali podozrivú z krádeže a zadržali ju na Štefánikovom námestí. Dvojica bola prevezená na obvodné oddelenie polície na sídlisku Vlčince.

Ďalšie volanie na linku 159 prišlo o 02:00 hod. z herne vo Farskej uličke. V priestoroch WC sa nachádzala dvojica mladíkov, ktorí tam fajčili marihuanu. Hliadkou boli na mieste zistení Tomáš B. a Eliáš H. Jeden z mladíkov mal pri sebe nepatrné množstvo sušenej rastlinnej zmesi, o ktorej uviedol, že je to marihuana a sklenenú fajku na fajčenie. Vzhľadom na podozrenie zo spáchania prečinu bol muž predvedený na OOPZ Žilina západ.

Vodič Taxi služby nahlásil vo večerných hodinách, okolo 21:35 hod., osobu, ktorá mu vstúpila na ulici Daniela Dlabača do vozidla a požadovala službu prevozu zadarmo, pretože nemá žiadnu hotovosť. Taxikár teda tohto muža požiadal a viac krát vyzval, aby vozidlo opustil, ten však výzvy neakceptoval. Po vyvedení z vozidla hliadkou mestskej polície uviedol, že nemá doklad totožnosti a nespolupracoval. Bol teda predvedený na útvar MP Žilina, kde bola zistená jeho totožnosť. Muž javil známky požitia alkoholu, fúkať však odmietol. Následne bol doriešený vystavením bloku na pokutu nezaplatenú na mieste za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa.

Anonym telefonicky nahlásil roztržku asi tridsiatich mladistvých osôb v centre mesta. Muži mali byť pod vplyvom alkoholu a nachádzali sa pred prevádzkou College Club na ulici Štefánikova. Mestskí policajti na mieste situáciu upokojili a všetkých účastníkov konfliktu z miesta vykázali. K zraneniu osôb v súvislosti s roztržkou na mieste nedošlo.

Žilina - Vlčince

Na linku mestskej polície bol obyvateľkou sídliska Vlčince nahlásený pohyb líšky, ktorá prechádzala cez husto obývanú oblasť a to bez akýchkoľvek náznakov plachosti. Z obavy o bezpečnosť a zdravie obyvateľov preto skontaktovala MP, ktorá informáciu posunula poľovníkom - príslušnému revíru.

Na sídlisku riešili mestskí policajti aj problémy s mužmi pod vplyvom alkoholu, ktorí slovne napádali iných zákazníkov v prevádzkach či odmietali ich opustiť aj po výzvach obsluhy.

O 22:15 hod. bolo na linku 159 nahlásené rušenie nočného pokoja hlukom stavebných mechanizmov na ulici Dobšinského, kde prebieha výstavba parku. Hliadkou bolo zistené, že spoločnosť na mieste buduje chodníky novej oddychovej zóny. Na mieste bol prejednaný priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bol stavbyvedúci doriešený v blokovom konaní. V Zápisnici o podaní vysvetlenia sa vyjadril, že betonárske práce musia byť bezpodmienečne ukončené z dôvodu veľkej finančnej náročnosti použitých materiálov a dokončenie bolo počas dňa odložené z dôvodu nepriaznivého počasia.

Žilina - Hájik

Mestskí policajti prijali anonymný telefonický oznam ohľadom rušenia nočného pokoja hudbou z bytu na ulici J. Hronca. Hliadkou bol na mieste prejednaný priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bola Veronika K. doriešená v blokovom konaní. Po doriešení priestupku hudbu vypla.

Anonym nahlásil v čase okolo 22:50 hod. ležiacu osobu pri detskom pieskovisku na ulici Mateja Bela. Hliadka zistila, že sa jedná o Filipa D., ktorý je pod vplyvom alkoholu a bez zranení, Mladík bol odoslaný do miesta svojho bydliska.

V čase okolo 23:10 hod. bol hliadkou mestskej polície na ulici Mesačná spozorovaný otvorený objekt drevospracujúcej dielne. V objekte si policajti všimli ležiaceho muža. Po jeho prebratí bolo zistené, že je majiteľ objektu a je pod vplyvom alkoholu. V dielni zaspal.

Prečítajte si viac: