Samostatné transparentné účty nemajú všetci kandidáti na predsedu Žilinského samosprávneho kraja


Foto: Samostatné transparentné účty nemajú všetci kandidáti na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Foto: ilustračné

Nadchádzajúce župné voľby prinášajú, okrem jednokolového systému výberu víťaza, prvýkrát aj povinnosť financovať kampane kandidátov na županov cez transparentné účty. Svoje príjmy a výdavky sú tak záujemcovia o post predsedu ŽSK povinní zverejňovať na osobitných, verejne dostupných a zobraziteľných účtoch.

Tým by sa malo zabrániť korupcii a nejasnému financovaniu, nie vždy sa to však darí, ako upozorňuje na blogu s názvom Keď sú transparentné účty netransparentné aj Transparency International. Limit, ktorý majú kandidáti na predsedov krajov v predvolebnej kampani, predstavuje hranicu 250-tisíc eur. V prípade, že kampaň vedie politická strana alebo hnutie, limit je dvojnásobný.

Pri počítaní nákladov by mali kandidáti zohľadniť aj náklady na propagáciu až do doby troch mesiacov pred vyhlásením volieb, ktoré prebehlo 23. júna 2017. Transparentné účty musia byť zverejnené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, poďme sa pozrieť na to, ako sú na tom jednotliví kandidáti na predsedov Žilinského samosprávneho kraja.

V sekcii kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedených na kandidátnej listine politickej strany môžeme nájsť mená dvoch kandidátov - Juraj Blanár a Erika Jurinová.

Juraj Blanár
http://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2401254182

Celková suma príjmov je 32 210 eur, z nich vydokladoval Blanár ako výdavky zatiaľ len 6 760 eur. Účet mu narástol počas dnešného a najmä včerajšieho dňa, súčasný predseda sa teší obľube predstaviteľov z oblasti stavebníctva - dar vo výške 4 800 eur venoval Stanislav Raab, ktorý až donedávna pôsobil podľa obchodného registra vo firme RBR Betón. Ešte o sto eur viac daroval županovi Marián Kostolný, ktorý je podľa LinkedIn predseda predstavenstva stavebnej spoločnosti Stavomontáže Žilina, a.s.

Súčasný župan sa teší podpore aj u svojich podriadených, v dvoch platbách mu dokopy 4 500 eur zaslal Jozef Štrba, ktorý je podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja. Kandidatúru podporila aj riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania, Ivana Žureková sumou 2 000 eur. Jediné zapísané výdavky sú v súhrnnej výške 2760 eur za prenájom reklamných plôch. Tlač novín s názvom Žilinská župa, ktoré zmýlili viacerých našich čitateľov, tu nie je zahrnutá, bude sa pravdepodobne nachádzať na transparentnom účte vládnej strany SMER-SD.

Erika Jurinová
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5134357286

Na rozdiel od súčasného župana má Erika Jurinová na účte dary rádovo v stovkách, a nie tisícoch eur. Pohyby na účte takisto naznačujú, že v týchto dňoch kampaň finišuje naplno, len počas včerajšieho dňa bolo z účtu uhradených šesť faktúr za služby z reklamnej a mediálnej oblasti. Celková suma príjmov za mesiace september a október predstavuje približne 32 742 eur, aktuálny zostatok na účte je o niečo viac ako 5-tisíc eur.

Svoje transparentné účty zaslali ministerstvu aj traja nezávislí kandidáti na župana - Peter Cibulka, Anton Martvoň a Marián Murín.

Peter Cibulka

http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5129166610


Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline má na strane príjmov takmer výlučne osobné vklady, výnimkou sú dva dary v celkových výškach 102 a 120 eur. Najvýraznejší výdaj je vo výške 729,20 eur a napriek tomu, že poznámka nie je špecifikovaná, je možné predpokladať, že ide o tlač reklamných materiálov, nakoľko príjemcom platby je práve spoločnosť zaoberajúca sa týmto druhom podnikania. Celkové príjmy na účte predstavujú 2 215 eur, zostatok je približne 640 eur.

Anton Martvoň
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5129446444


Rovnako aj Anton Martvoň má väčšinu pohybov na strane príjmovej strane svojho transparentného účtu zapísaných ako osobný vklad, výnimku tvoria dva dary - vo výške 5-tisíc eur od Ľubomíra Jagnešáka a 6-tisíc eur od Ľuboša Sroku. Medzi výdavkami sa objavujú aj tie za sponzorovanie príspevkov na Facebooku, aktuálny zostatok na účte je 1967,50 eur a celkový príjem 36 100 eur.

Marián Murín
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5132050686


V prípade starostu obce Mútne je pozoruhodné, že s výnimkou 100 eur sú všetky vklady jeho osobné. Marián Murín deklaroval aj v diskusii OZ Proti Korupcii to, že kampaň si hradí zo svojich zdrojov, ktoré pochádzajú z podnikania. Zaujímavosťou je, že medzi uhradenými nákladmi sú aj dve faktúry za sady dresov s potlačou a číslami, čo je v súlade s kandidátovym rozhodnutím nevyužívať billboardy, neobťažovať obyvateľov nášho kraja vizuálnym smogom a ušetrené peniaze investovať do mládežníckych športových klubov. Celková suma príjmov je 91 100 eur, zostatok na účte predstavuje 3 908,79 eur.

Ostatní traja kandidáti - Ján Mikolaj, Stanislav Pirošík a Peter Sagan nemajú na webe Ministerstva vnútra zverejnené samostatné transparentné účty.

Prečítajte si viac: