Vypaľovanie tráv zakazuje zákon, hasičom sa však zvyšuje počet výjazdov k požiarom


Foto: Vypaľovanie tráv zakazuje zákon, hasičom sa však zvyšuje počet výjazdov k požiarom Foto: ilustračné

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody. Hasiči v Žilinskom kraji neustále zasahujú pri požiaroch trávnatých porastov, na lúkach a poliach. Vypaľovanie starých trávnych porastov nebolo v minulosti také početné, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých pozemkov. V súčasnosti je pre mnohých ľudí jednoduchšie suché porasty vypáliť, ako pôdu obhospodáriť. 

Požiare však vznikajú aj pre nedbanlivosť pri zakladaní ohňov v prírode, odhadzovaní ohorkov cigariet pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri “riadenom vypaľovaní” a tiež úmyselným podpaľačstvom. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 eur.

Ak už niekde k požiaru došlo, je dôležité jeho skoré spozorovanie, pretože každá sekunda je veľmi dôležitá. Ak začne horieť napríklad tráva okolo ohniska a nejde o veľký rozsah, väčšinou sa požiar dá v zárodku rýchlo uhasiť aj bez prítomnosti hasičov. Ak však ide o veľký rozsah a oheň sa rýchlo rozšíril, je potrebné okamžite privolať hasičov ! 

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: