Mesto Žilina má nové partnerské mesto - bieloruské Grodno


Foto: Mesto Žilina má nové partnerské mesto - bieloruské Grodno Foto: TS Mesto Žilina

O spoluprácu so Žilinou prejavilo záujem bieloruské mesto Grodno, ktoré je jedno z najväčších i najstarších miest v Bielorusku a jedným z kultúrnych centier krajiny. Vo štvrtok 2. marca sa zástupcovia oboch miest stretli za účelom prerokovania budúcej spolupráce na Radnici mesta Žilina.  

Mesto Žilina sa neustále usiluje rozvíjať svoje vzťahy so zahraničím. Vďaka partnerskej spolupráci so zahraničnými mestami sa zvyšuje povedomie o našom meste medzi ľuďmi v Európe i vo svete. Okrem toho ponúka takáto spolupráca nielen výmenu názorov a skúseností v oblastiach spoločného záujmu, ale i podnikateľských partnerstiev, kultúrnych a športových podujatí.

Spoluprácu musí ešte odobriť mestské zastupiteľstvo, partnerských miest máme 11

Primátor mesta Grodno Mečislav Goj sa na stretnutí zaujímal o fungovanie Mestského úradu v Žiline, mestských spoločností, ekonomicky úspornom verejnom obstarávaní, benefitoch bezplatnej dopravy, zámere vybudovania moderného areálu žilinských športov, práci s mládežou, podpore vedy či vzdelávania.


Spolu so zástupcom primátora Patrikom Gromom a Mariánom Murínom, honorárnym konzulom Bieloruska na Slovensku a zároveň starostom obce Mútne, sa dohodli na ďalšej spolupráci a podpise zmluvy, ktorá musí ešte prejsť schválením na mestskom zastupiteľstve. V najbližšom období sa tak Žilina rozšíri o ďalšie partnerské mesto.

V súčasnosti má Žilina aktívnu spoluprácu s 11 partnerskými mestami v rôznych kútoch sveta. Spolupráca prebieha na úrovni kultúrnej, športovej, vedeckej, vzdelávacej a pod., a to formou účasti umeleckých súborov, športovcov a zástupcov mesta na festivaloch, podujatiach, súťažiach, okrem toho prebiehajú i rôzne zaujímavé projekty napr. medzi školami alebo výmenné pobyty.
Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina