Dopravný podnik plánuje zmeny v cestovných poriadkoch, ľudia ich môžu pripomienkovať


Foto: Dopravný podnik plánuje zmeny v cestovných poriadkoch, ľudia ich môžu pripomienkovať

V nedeľu 22.1.2017 bolo zo strany DPMŽ ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku. Celkový počet prijatých podnetov bol 22, pričom všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, čím vznikli dve skupiny - návrhy určené na realizáciu a nerealizované návrhy.

Z celkového počtu prijatých podnetov bolo až 14 plánovaných na realizáciu. Keďže sa Dopravný podnik mesta Žiliny snaží predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obracia sa na cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku. Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do nedele 12.3.2017 a to prostredníctvom elektronického formulára.


Podstatné nie je len odmietavé stanovisko, ale aj súhlasný postoj

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Celú správu spolu s podmetmi a zmenami nájdete na stránke: http://www.dpmz.sk/n382/


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu