Žilina je aj tento rok najzadĺženejším mestom, každý z nás dĺži 340 eur


Foto: Žilina je aj tento rok najzadĺženejším mestom, každý z nás dĺži 340 eur Foto: ilustračné

Nepekné prvenstvo v zadĺženosti miest si za rok 2015 vyslúžila opäť Žilina, ktorej dlh stále prevyšuje polovicu bežných príjmov počas roka. Napriek tomu je správa pre Žilinčanov pozitívna, keďže dlh sa postupne znižuje. Oproti roku 2014 klesol celkový dlh z 59,66% na 54,68% bežných príjmov mesta Žilina. Rebríček zadĺženosti aj tento rok spracovala, na základe dát Ministerstva financií, nezisková organizácia INEKO na svojom blogu.

Dlh spôsobuje pôžička na kórejskú dedinu, bežné výdavky mesto zvláda


Z 50 najväčších miest nemalo, k 31.12.2015, až 35 miest záväzky minimálne 60 dní po splatnosti. Patrí medzi ne aj Žilina. Aj tento faktor poukazuje na to, že mesto hospodári stabilne, a bežné výdavky dokáže pokryť bez problémov. Na vysokom dlhu sa podieľa predovšetkým návratná pôžička od štátu, z ktorej bola financovaná výstavba tzv. kórejskej dediny pri Krasňanoch. Tá bola postavená ešte v roku 2006 za 17 a pol milióna eur. Obytný súbor vybudovali pre manažérov automobilky Kia, ktorí ho využívajú dodnes. Prenájom je platný do roku 2019, pôžicku malo mesto splatiť už koncom roka 2014.

Dlh na obyvateľa je za rok 2015 vo výške 340 eur, čo je o 158 eur viac, ako je priemer päťdesiatich najväčších miest na Slovensku. Vyšší dlh po prepočte na obyvateľa má z veľkých miest len Bratislava spolu s jej mestskými časťami, jeho absolútna výška je 348 eur. Pozitívom je, že najväčšie mestá dosiahli vo všetkých prípadoch kladnú bilanciu bežného účtu. V praxi to znamená, že ani Žilina nemá problém pokrývať bežné výdavky zo svojich bežných príjmov. Z prebytkov na bežnom účte je potom možné realizovať kapitálovo náročnejšie projekty, alebo peniaze využiť na zníženie dlhu.


Prečítajte si viac: