Stretnutie drotárskych majstrov na Budatínskom hrade už 16.-17. septembra


Foto: Stretnutie drotárskych majstrov na Budatínskom hrade už 16.-17. septembra

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 16. – 17. 9. 2016 v areáli Budatínskeho hradu jubilejný XXV. ročník celoslovenského workshopu s medzinárodnou účasťou. Projekt Stretnutie drotárskych majstrov 2016 je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Podujatie vzniklo v roku 1991 a vychádzalo z potreby revitalizácie a dlhodobej udržateľnosti rozvoja tradície ručného spracovania drôtu ako unikátneho a špecifického slovenského fenoménu. Workshop pod názvom Stretnutie drotárskych majstrov (v rokoch 2003 – 2015 ako Festival drotárstva) remeslo spopularizoval a výraznou mierou prispel k jeho záchrane.

Stretnutie drotárskych majstrov 2016 pokračuje v propagácii remeselného odkazu drotárov. Skúma a rozvíja pôvodnú drotársku technológiu a pracovné postupy a rieši ich uplatnenie v súčasnom dizajne a umení, založenom na národných špecifikách. Prispieva tým k uchovávaniu nehmotného kultúrneho dedičstva a k zveľaďovaniu zbierkového fondu múzea. Podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku. Obsahom je zamerané na rekonštrukciu drotárskych pracovných postupov a možnosti ich využitia v úžitkovej a výtvarnej tvorbe. Počas dvoch dní sa na ňom predstaví viac ako tridsať remeselníkov – drotárskych majstrov zo Slovenska a Čiech.

Primárne je určené umeleckým remeselníkom a výtvarníkom využívajúcim ručnú prácu s drôtom a odbornej verejnosti, no väčšia časť programu je prístupná aj bežným návštevníkom múzea. Hlavnou aktivitou stretnutia bude drotárska tvorivá dielňa, ktorá dokumentuje pôvodnú drotársku technológiu a jej využitie pri tvorbe súčasných umeleckých artefaktov. Výber tohoročnej témy súvisí so šírením a obľubou fenoménu stromčekov šťastia ako importu, cudzieho pre našu kultúru. Účastníci tak budú k nim hľadať originálnu domácu výtvarnú a ideovú alternatívu. Výsledky tvorivej dielne – kolekcia drôtených artefaktov spájajúcich tradíciu s moderným výtvarným prejavom budú odprezentované 17. 9. zostavením spoločnej výtvarnej inštalácie, zúčastnených majstrov.

Spomienkový seminár, sprievodné podujatie určené odbornej verejnosti, bude zhodnotením stavu a úrovne umeleckej práce s drôtom na Slovensku od jej revitalizácie v 90. rokoch 20. storočia i obzretím sa za históriou podujatia. Naopak, veríme, že širokú verejnosť popri živej prezentácii remesla iste zaujme komorná výstava Dvadsaťpäť tvorivých rokov, prezentujúca výsledky tvorivých dielní z uplynulých ročníkov, ako aj populárna škola drôtovania. Návštevníci podujatia sa môžu vybrať i na prehliadku zrekonštruovaných priestorov Budatínskeho hradu a novej expozície drotárstva.


 

Miesto: -
Dátum: 16.07.2016 - 10:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu