Do škôl v Žiline prvýkrát zasadne 971 prváčikov, počet žiakov celkovo stúpa


Foto: Do škôl v Žiline prvýkrát zasadne 971 prváčikov, počet žiakov celkovo stúpa

V pondelok 5. septembra 2016  zasadne do školských lavíc v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 971 prvákov. Celkovo stúpa aj počet žiakov oproti minulému roku, rozdiel by mal byť podľa odhadov 180 detí. “Na stredné školy a osemročné gymnáziá odchádza 585 žiakov. Presné počty budeme vedieť až 15. septembra. V každom prípade máme v základných školách čoraz viac žiakov. Prispôsobujeme tomu pochopiteľne aj dispozície škôl, ale aj školy sa s týmto vyrovnávajú bez akéhokoľvek problému,” uviedol pre TASR primátor Žiliny Igor Choma.

Počas dvojmesačných prázdnin prešli viaceré školy rekonštrukciou

Počas dvoch mesiacov letných prázdnin prešlo rekonštrukciou hneď niekoľko škôl, na množstve školských zariadení prebehli bežné opravy. “Okrem rozsiahlejších rekonštrukcií sa urobilo aj množstvo bežných opráv. Spoločnosť Žilbyt, s.r.o., počas leta realizovala takmer na všetkých školách maľovanie školských kuchýň a ďalších priestorov, ako aj revitalizáciu školských ihrísk. Telocvičňa ZŠ Lichardova na Hlinách má opravený strešný plášť, elektroinštalácia sa rekonštruovala na ZŠ V. Javorku a výmena okien na ZŠ Jarná,” doplnil Choma.

Exteriérových úprav sa dočkala aj Základná škola Martinská na sídlisku Vlčince, kde opravili átrium a upravili zeleň v areáli školy. “Vybudovala sa aj prechodová chodba medzi telocvičňou a školou v ZŠ s MŠ na Ulici sv. Gorazda. Na elokovanom pracovisku MŠ Trnavská na Varšavskej ulici na sídlisku Vlčince prestavali školskú jedáleň a buduje sa aj nová kuchyňa, ktorá zabezpečí stravu pre 70 detí. Na sídlisku Solinky ukončila ZŠ s MŠ Gaštanová ďalšiu etapu opráv strechy. Na ZŠ Limbová oplotili detské ihrisko a opravili časť strechy v havarijnom stave v Materskej škole Limbová,” spresnil pre TASR primátor.

Sociálne zariadenia boli zrekonštruované v materských školách Jarná na Hlinách, Puškinova, Kultúrna v Zástraní a Predmestská, kde sa môžu škôlkári tešiť aj na vynovenú školskú jedáleň. “V mestskej časti Brodno sa do ZŠ s MŠ podarilo navýšiť počet prijatých detí úpravou priestorov. V Závodí na ZŠ s MŠ Školská renovovali a zriaďovali priestory šatní a niektorých tried,” uzavrel Igor Choma.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TASR