Žilinský lesopark Chrasť je opäť krajší a čistejší. Dobrovoľníci ošetrili mladé lesné porasty


Foto: Žilinský lesopark Chrasť je opäť krajší a čistejší. Dobrovoľníci ošetrili mladé lesné porasty Foto: mesto Žilina

Lesopark Chrasť v Žiline patrí k obľúbeným lokalitám na aktívny oddych. Okrem prechádzok či behu tu môžete využiť dostupné ohniská, deti môžu stráviť čas na ihrisku a ďalších atrakciách. Vyhľadávaný lesopark je vďaka pomoci dobrovoľníkov opäť čistejší a krajší. Zaslúžilo sa o to osem dobrovoľníčok zo spoločnosti Tchibo Slovensko.

V stredu 5. júna ošetrili mladé lesné porasty. V okolí sadeníc ručne odstránili burinu a černičie, prekopali a prekyprili zeminu. Takéto ošetrenie zabezpečí nielen lepšie vsakovanie dažďovej vody do pôdy, ale naruší aj koreňový systém burín. Dobrovoľníčky tiež vyčistili miesta na oddych s lavičkami a schválené ohniská pri detskom areáli.


„Každá iniciatíva, ktorá vedie k spoločnému úsiliu zlepšiť či skrášliť priestor okolo nás, si zaslúži pozornosť a ocenenie. Snaha jednotlivca, kolektívov, malých alebo veľkých firiem by mala inšpirovať a motivovať k tomu, aby sme sa na vytváraní príjemnejšieho a krajšieho prostredia podieľali všetci spoločne,“ dodal primátor mesta Peter Fiabáne.

Prečítajte si viac: