Žilinský lesopark Chrasť je opäť krajší a čistejší. Dobrovoľníci ošetrili mladé lesné porasty