Večerný tvorivý klub v Krajskej knižnici v Žiline: Kresba uhlíkom


Foto: Večerný tvorivý klub v Krajskej knižnici v Žiline: Kresba uhlíkom

Na piatom stretnutí, v stredu 26. júna o 16:00 v Krajskej knižnici v Žiline, sa vrátime ku suchým technikám. Povieme si o rôznych možnostiach a nakreslíme portrét alebo krajinu umelým uhlíkom a rudkou.

Stretnutia prebiehajú vo forme amatérskych dielní, na ktorých kreslíme alebo maľujeme na vybranú tému, predstavujeme rôzne techniky a spôsoby ich využitia pri tvorbe. Poplatok za materiál je 3 €.

Na Tvorivý klub je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: tvorivedielne@krajskakniznicazilina.sk. Podmienkou je platný čitateľský preukaz do Krajskej knižnice Žilina.

Miesto: Krajská knižnica v Žiline
Dátum: 26.06.2024 - 16:00


Prečítajte si viac: