Večerný tvorivý klub v Krajskej knižnici v Žiline: Kresba uhlíkom