Zabezpečiť bralo pod Strečnom bude stáť podľa odhadov 940 tisíc eur


Foto: Zabezpečiť bralo pod Strečnom bude stáť podľa odhadov 940 tisíc eur
Galéria: 11 fotiek
Foto: Peter Volek
Naposledy sa sanácia skalného masívu pod hradom Strečno realizovala v roku 1984, teraz má k nej dojsť opätovne. Prechod pod bralom je totiž nebezpečný a ako sa niektorí šoféri mohli presvedčiť, často aj život ohrozujúci. Zlý stav má vyriešiť práve sanácia, ktorej základy položila vláda tým, že uložila Ministerstvu životného prostredia do konca tohto roka zabezpečiť inžinierskogeologický prieskum. Na ministerstve tiež vypracujú kompletný projekt sanácia, odhadované náklady sa zatiaľ pohybujú na čísle 940 000 eur.

Horniny sú v nebezpečnom stave, pod nimi prejde až 30 000 vozidiel denne

Na zlý stav brala poukazuje predbežný geotechnický posudok. “Fyzický stav hornín v stene pod hradom možno definovať ako veľmi nepriaznivý a nebezpečný, a to nielen pre premávku na ceste I/18, ktorou denne prejde 28.000 až 30.000 vozidiel, keďže previsy a bloky s kubatúrou v stoviek metrov kubických sa môžu neočakávane odtrhnúť a zosunúť, ale stačí aj menší skalný úlomok, ktorý po uvoľnení, saltácii a voľnom páde môže zraniť alebo usmrtiť človeka,” píše sa v správe o stave brala pod Strečnom.

V uvedenom materiály sa počíta s osadením elektronického dilatometra, ktorý umožňuje on-line meranie pohybov v rámci ďalšieho monitoringu. Naplánovaná je aj realizácia inžinierskogeologického prieskumu. Podľa zistených výsledkov sa vypracuje technický návrh riešenia sanácie, realizácia by mala byť hotová do konca roku 2016. Náklady na sanačné práce budú uhradené zo štátneho rozočtu, v rámci nich by sa mali kotviť skalnaté previsy, sieťovať skalné brale či betónovať skalné dutiny a trhliny.

V priloženom fotoalbume si môžete pozrieť, ako prebiehala sanácia skalných svahov, ich búranie a spevňovanie spoločnosťou ENLIBREPrečítajte si viac: