Jarná rovnodennosť nastane už najbližší pondelok, prinesie dlhšie dni a teplé slnečné lúče


Foto: Jarná rovnodennosť nastane už najbližší pondelok, prinesie dlhšie dni a teplé slnečné lúče

Chladné dni a noci v priebehu nasledujúcich týždňov postupne vystriedajú teplé slnečné lúče, ktoré prírodu znova prebudia k životu. Tráva a stromy sa tak opäť zazelenajú, objavia sa pestrofarebné kvety a ráno nás bude prebúdzať spev vtákov.

Všetkým týmto úkazom však predchádza jarná rovnodennosť, ktorá o pár dní bude pre severnú pologuľu nezameniteľným znakom prechodu z astronomickej zimy do astronomickej jari. Na Slovensku nastane už najbližší pondelok 20. marca 2023, počas ktorého bude deň približne rovnako dlhý ako noc. Od toho momentu nás až do letného slnovratu čaká predlžovanie dní.

Dátum 20. marec však nie je kvôli odchýlkam medzi bežným a astronomickým kalendárom stály. Termín jarnej rovnodennosti sa v priebehu rokov pohybuje v rozmedzí troch dní. Naposledy v roku 2011 pripadala na 21. marec. K zmene dôjde najbližšie aj v roku 2048, keď astronomická jar začne 19. marca.

Príchod jari bol dôležitým dňom aj pre našich predkov a viazali sa naň mnohé slovanské zvyky a tradície siahajúce až do predkresťanskej éry. Tým pre nás najznámejším je vynášanie Moreny, ktorú predstavovala slamená figurína v ženských šatách symbolizujúca zimu.

Tú ľudia zahadzovali do potoka či pálili, a tým spôsobom vyháňali choroby, smrť a symbolicky ukončovali zimu. Zároveň sa tak vytváral priestor pre príchod Moreninej sestry, slovanskej bohyne Živy, ktorá v nasledujúcom ročnom období zohrávala dôležitú úlohu. Počas jari totiž prebúdzala prírodu k životu, liečila a zabezpečovala plodnosť i hojnosť.