Počas tohto víkendu bude na Kysuciach prebiehať monitoring medveďa, získame tak informácie o jeho výskyte


Foto: Počas tohto víkendu bude na Kysuciach prebiehať monitoring medveďa, získame tak informácie o jeho výskyte Foto: ilustračné

Počas tohto víkendu prebieha na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce medzinárodný ziný monitoring veľkých šeliem. Informoval o tom komunikačný odbor Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. 

Monitoring je zameraný predovšetkým na medveďa, rysa a vlka. Okrem veľkých šeliem sa však často pozoruje aj výskyt iných chránených druhov v území, ako je hlucháň hôrny, orol skalný či viacerých druhov sov.

„Stav veľkých šeliem monitorujeme počas celého roku. Víkendový monitoring nám teda slúži na doplnenie údajov, ktoré získavame z priamych pozorovaní, telemetrie a fotopascí,“ uviedol zoológ ŠOP SR Peter Drengubiak. 

Stopovaním sa dajú zistiť dôležité informácie o lokálnych populáciách, ako orientačný počet zvierat, miesta prechodov a využívanie migračných koridorov, druh koristi či zdravotný stav šeliem,

Na samotnom monitoringu sa zúčastňujú dopredu nahlásení dobrovoľníci, ktorí majú rozdelené presné trasy a pokyny. Celkové územie, na ktoré je zamerané mapovanie na Kysuciach, má rozlohu približne 1207 štvorcových kilometrov.

Prečítajte si viac: