Kysuckú ulicu uzatvoria pravdepodobne až po roku 2024, vtedy by mal byť dokončený predĺžený podchod pre peších


Foto: Kysuckú ulicu uzatvoria pravdepodobne až po roku 2024, vtedy by mal byť dokončený predĺžený podchod pre peších

Za železničnou stanicou v Žiline vyrastá predĺžený podchod pre peších, ktorý spojí Národnú ulicu so štadiónmi. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová ešte v júli tohto roka potvrdila, že podjazd na Kysuckej ulici bude uzavretý až po jeho dokončení.

Zo zmluvy uzavretej medzi ŽSR a zhotoviteľom vyplýva, že predmetný podchod by mal byť dobudovaný v decembri 2024. So žiadosťou o uvedenie presného termínu uzávery Kysuckej ulice sme sa preto obrátili na ŽSR. Podľa hovorkyne železníc Rie Feik Achbergerovej však ešte stále nie je známy. 

„Uvedené je predmetom rokovania medzi ŽSR a mestom Žilina. ŽSR v spolupráci s projektantom predstavili návrh podmienok a dopravných značení v meste z titulu uzatvorenia Kysuckej. Na základe porady boli zapracované pripomienky dotknutých účastníkov, ktoré boli zapracované a pripravujeme ďalšie rokovanie. Následne po odsúhlasení dopravných opatrení bude známy termín uzatvorenia Kysuckej ulice,“ uviedla hovorkyňa.

Modernizácia železničného uzla Žilina predstavuje jednu z najväčších investícií do železníc na Slovensku a jej výstavba sa nezaobíde bez dopravných obmedzení. Súčasťou stavby je preto aj budovanie nového cestného nadjazdu z ulice Ľavobrežná, ktorý je už v realizácii. Tento krok by mal aspoň čiastočne pomôcť pri zvládaní náročnej dopravnej situácie v čase uzávery Kysuckej. 

Hlavným stavebným objektom, ktorý sa bude realizovať v rámci úplnej uzávierky cestného podjazdu, je rekonštrukcia železničných mostov ponad ulicu Kysucká. Okrem nich budú plne či čiastkovo realizovať aj ďalšie súvisiace objekty, ako je odstránenie dočasného energomostu, nová svetelná signalizácia, verejné osvetlenie i výstavba oporného múru železničného telesa pri podjazde na Kysuckej. 

V súčasnosti prebieha na Kysuckej prestavba jestvujúcej križovatky s Ľavobrežnou ulicou, kde vzniká nový kruhový objazd. Z dôvodu prác bude potrebné dočasne vylúčiť premávku v tomto úseku a odkloniť ju cez žilinský okruh.

Prečítajte si viac: