Mesto Žilina opäť vyhlásilo súťaž na vytvorenie a servis nového webu za viac než 420-tisíc eur


Foto: Mesto Žilina opäť vyhlásilo súťaž na vytvorenie a servis nového webu za viac než 420-tisíc eur Foto: Ilustračné foto

Mesto Žilina začiatkom tohto týždňa vyhlásilo verejné obstarávanie na vytvorenie nového integrovaného webového sídla a následné poskytovanie servisných služieb a podpory. Predpokladaná hodnota zákazky zloženej z týchto dvoch položiek je viac než 420-tisíc eur bez DPH.

„Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ pridelených z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,“ uvádzajú súťažné podklady verejného obstarávania.

Integrované webové sídlo, za ktoré je vedenie mesta pripravené zaplatiť 349 560 eur bez DPH, má podľa súťažných podkladov pozostávať z webovej stránky, redakčného systému (CMS), workbench modulu, ktorý zabezpečí prepojenie na elektronické služby mesta a modulu konto občana, ktorý bude pre Žilinčanov dostupný po prihlásení do systému.

Druhou úlohou víťaza verejnej súťaže bude poskytovanie servisných služieb a tiež najvyššej úrovne podpory počas 5 rokov. Táto doba začne plynúť dňom, kedy mesto oficiálne prevezme vytvorený softvér. Za servisné služby by mal ich poskytovateľ dostať 70 600 eur bez DPH. Náklady na tieto služby bude podľa podkladov taktiež hradiť mesto Žilina.

„Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov,“ vysvetľuje verejný obstarávateľ povinnosti potenciálneho víťaza. Podpora najvyššej úrovne by mala byť dostupná 8 hodín každý pracovný deň.

Súťaž môže vyhrať jedine uchádzač, ktorý spĺňa niekoľko podmienok. Príkladom je skúsenosť s podobnými zákazkami v celkovej hodnote prinajmenšom 300-tisíc eur za posledné tri roky, alebo preukázanie, že víťaz dokáže zabezpečiť osoby s potrebným vzdelaním a skúsenosťami. Mesto vyžaduje minimálne troch kľúčových odborníkov, konkrétne IT analytika, IT programátora a IT/IS konzultanta.

Verejné obstarávanie na vytvorenie nového dizajnu oficiálneho webu mesta Žilina a mobilnej aplikácie bolo vyhlásené aj v roku 2020. Súťaž vtedy po neobvykle krátkej dobe vyhrala firma MVI Technology, ktorá ponúkla cenu 48 720 eur s DPH. Podľa zistení redakcie boli uchádzači o zákazku navzájom prepojení a web bol dokonca krátko po spustení presunutý na doménu patriacu inej zo súťažiacich spoločností.


Nová webová stránka mala množstvo nedostatkov, ktoré vnímal aj verejný obstarávateľ. Vedenie mesta preto začiatkom roku 2021 dielo reklamovalo. Skôr než boli chyby odstránené, došlo k veľkému požiaru v dátovom centre využívanom dodávateľom. Z tohto dôvodu mesto dočasne spustilo starú verziu webu. Aktuálne je opäť v prevádzke mestská stránka od firmy MVI Technology, ktorú však môže už v dohľadnej dobe nahradiť výsledok nového verejného obstarávania.Prečítajte si viac: