Kauza Nosorožec: Žilinskí poslanci rozhodli o skrátení prevádzkových hodín podnikov v centre mesta


Foto: Kauza Nosorožec: Žilinskí poslanci rozhodli o skrátení prevádzkových hodín podnikov v centre mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dnes 20. júna rozhodovalo o skrátení prevádzkových hodín pre podniky v centre mesta. Návrh na zmenu bol predložený v súvislosti s podnetmi, ktoré prijala samospráva na prevádzku Nosorožec PUB. Tá sa stala predmetom diskusií a oznamov obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti.

Občania sa sťažujú na víkendové rušenie nočného pokoja početnou skupinou zákazníkov, ktorá sa pravidelne zhromažďuje pred prevádzkarňou, rušenie nočného pokoja hudbou, konzumáciu alkoholu na verejnosti, znečisťovanie verejného priestranstva, konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov a výtržnosti či potýčky počas piatkových a sobotňajších nočných hodín.

K porušovaniu verejného poriadku má podľa návrhu zmeny dochádzať pravidelne, zväčša počas piatkových a sobotňajších nočných hodín. Ako sa ďalej uvádza, bolo zaznamenané najmä rušenie nočného pokoja hlukom a hlasnou hudbou, znečisťovanie verejného priestranstva, ničenie mestského majetku, či konzumácia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov.

Podľa slov primátora Petra Fiabáne ľudia dlhodobo upozorňujú na neznesiteľné rušenie pokoja v nočných a ranných hodinách. Ten zároveň podotkol, že od obyvateľov dostal návrh na skrátenie prevádzkových hodín do 01:00 hod.


Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali o návrhu obmedzenia prevádzkových hodín podnikov v centre Žiliny, pričom mali na výber z dvoch možností. Prvou bolo skrátenie prevádzkových hodín do 23:00 hod., ďalšou kompromisné riešenie so skrátením do 01:00 hod.

Hlasovaním napokon rozhodli o skrátení prevádzkových hodín pre podniky na uliciach Dolný Val a Na priekope nasledovne:

  • v prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch len s akustickou alebo prísluchovou hudbou, v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 24.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou ulíc Dolný val a Na priekope, kde sa v týchto prevádzkarňach prevádzkový čas určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 01.00 hod.
  • v prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy sa stanovuje od 6.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou ulíc Dolný val a Na priekope, kde sa v týchto prevádzkarňach prevádzkový čas určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 01.00 hod.

Za návrh hlasovalo 18 poslancov (66,66 %), proti boli traja (Kapitulík, Šoška, Milan) a šiesti (Cáder, Delinčák, Kašša, Juriš, Trnovec, Augustín) nehlasovali. Traja z mestských poslancov vyjadrili konflikt záujmov a hlasovania sa preto nezúčastnili.

„K úprave VZN prichádza z dôvodu, že za posledné obdobie boli zaznamenané stupňujúce sa priestupky v nočných hodinách na uliciach Na priekope a Dolný val. Mestská polícia Žilina zaznamenala od začiatku roka 2022 množstvo oznamov obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta a zákrokov útvaru Mestskej polície Žilina,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu, o ktorom hlasovali poslanci.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu