Vodič, ktorý jazdil korytom rieky Kysuca a usmrtil stovky rýb, spôsobil škodu vo výške desiatok tisíc eur


Foto: Vodič, ktorý jazdil korytom rieky Kysuca a usmrtil stovky rýb, spôsobil škodu vo výške desiatok tisíc eur Foto: Facebook/Polícia Slovenskej Republiky

Vodič, ktorý jazdil počas veľkonočných sviatkov korytom rieky Kysuca a usmrtil stovky rýb, mohol spôsobiť ekologickú ujmu v sume desiatok tisíc eur. V rieke sa totiž vyskytujú rôzne chránené a vzácne druhy živočíchov, ktoré môžu byť nezodpovednou jazdou vážne ovplyvnené.

O neznámom páchateľovi, ktorý jazdou po koryte rieky usmrtil minimálne 300 jedincov podusvy severnej, sme informovali v predošlom článku. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky teraz priblížila, aký vážny dopad na ekosystém rieky môže mať tento trestný čin.

Hydrobiológ Juraj Hajdú uviedol, že spoločenská hodnota jedinca podusvy bola stanovená na 100 eur. Okrem usmrtenia niekoľkých stoviek takýchto rýb vodič navyše pravdepodobne zmaril neres podusvy, vďaka ktorému by mohlo vzniknúť množstvo ďalších jedincov.

Podľa riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Jána Korňana by sa v rieke mali nachádzať viaceré chránené druhy rýb, ale aj iných živočíchov a biotopov s európskym významom.

“Rieka zároveň tvorí regionálny hydrický (vodný) biokoridor v zmysle územného systému ekologickej stability okresu Čadca. Jazda motorovým vozidlom v koryte rieky je preto pre dané skupiny živočíchov i spoločenstvá rastlín mimoriadne škodlivá a môže mať na ich populácie a stav v území nepriaznivý vplyv,” uviedol Ján Korňan.

Riečny ekosystém je navzájom previazaný a jeho zložky sú od seba závislé. Poškodenie či usmrtenie určitej časti ekosystému preto zakaždým negatívne ovplyvní život ostatných organizmov. „Napríklad podustva je významnou potravou hlavátky či vydry riečnej,“ dodal hydrobiológ Juraj Hajdú.

Polícia pokračuje v pátraní po neznámom páchateľovi, ktorý sa cez víkend 16. alebo 17. apríla vozil po rieke Kysuca. Vodič bude stíhaný za ohrozenie a poškodenie životného prostredia, prípadne aj za ďalšie trestné činy. Pokiaľ máte akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli pri pátraní, zavolajte na bezplatné telefónne číslo 158.

Prečítajte si viac: