Mestský úrad v Žiline hľadá brigádnika, ktorý bude pomáhať odídencom z Ukrajiny s ubytovaním


Foto: Mestský úrad v Žiline hľadá brigádnika, ktorý bude pomáhať odídencom z Ukrajiny s ubytovaním Foto: ilustračné

Mestský úrad v Žiline hľadá brigádnika, jeho úlohou budú administratívne práce spojené so spracovaním príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, spracovávanie výkazov prenajímateľov o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie, sumarizovanie všetkých výkazov od všetkých prenajímateľov a ich spracovanie do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch.  

Prácu je možné vykonávať na dohodu o vykonaní práce alebo brigádnickú prácu študenta. Dohoda sa bude uzatvárať na dobu určitú, a to od apríla do konca júla. Predpokladaný termín nástupu je dohodou.

Základné požiadavky na uchádzača o túto pozíciu sú precíznosť, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť a schopnosť pracovať pod stresom. 

Kandidát na túto pozíciu by mal vedieť pracovať s PC, pretože v rámci výkonu práce bude nevyhnutná práca s internetom a programom Microsoft Word a Microsoft Excel. Znalosť ruského či ukrajinského jazyka je výhodou.

Za vykonanie práce v dohodnutej kvalite poskytne Mestský úrad v Žiline zamestnancovi odmenu vo výške 6,50 eur za hodinu práce (brutto), podľa výkazu odpracovaných hodín.  

Pracovná doba je jednozmenná, denná. Miestom výkonu práce bude Veľkokapacitné kontaktné centrum Poštová, Žilina (budova biznis centra Poštová) prípadne Mestský úrad Žilina.

Uchádzači môžu Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom doručiť písomnou alebo elektronickou formou do piatku 8.4.2022 (vrátane)  na adresu:

Mestský úrad v Žiline 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

alebo elektronicky na e-mailovú adresu:  zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. 

Prečítajte si viac: