Budovu banky v centre Žiliny vysvietili pri príležitosti 25. výročia Rotary klubu v modro-žltých farbách


Foto: Budovu banky v centre Žiliny vysvietili pri príležitosti 25. výročia Rotary klubu v modro-žltých farbách

Žilinčania si už možno všimli, že od soboty 22. januára je budova banky na Legionárskej ulici v centre mesta osvetlená v nových farbách. Pri príležitosti 25. výročia založenia Rotary klubu Žilina sa rozsvietila na modro-žlto, teda rovnakými farbami aké sú farby klubu.

Žilinský Rotary klub minulý rok oslávil svoje 25. výročie prijatia do Rotary International. Z technických príčin sa však slávnostné osvetlenie mohlo zrealizovať až tento rok. Fasáda banky bude takto osvetlená v období od 22. januára do 6. februára.

Rotary International je najstaršou medzinárodnou klubovou organizáciou na svete založenou v roku 1905 v Chicagu a jeho hlavnou myšlienkou je „Služba na prvom mieste”. Kluby svoje poslanie napĺňajú prostredníctvom služieb v piatich oblastiach, medzi ktoré patria napríklad podpora hendikepovaných, študentské výmeny, budovanie turistickej a športovej infraštruktúry či podpora aktívnych ľudí.

Kluby koordinujú svoju činnosť v rámci územného celku nazývaného dištrikt. Žilinský Rotary Dištrikt 2240 má právnu subjektivitu vo forme medzinárodnej neziskovej organizácie s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

„Členovia klubov menia životy ľudí v miestach, kde žijú. Byť členom Rotary klubu je súčasne príležitosťou pre aktívnu účasť na niečom, čo môže zmeniť svet a čo následne prináša zadosťučinenie a celoživotné priateľstvá.“

Rotary klub Žilina je orientovaný na pomoc hendikepovaným a službu mládeži. Charakterizujú ho najmä dlhodobé projekty. Najstarším a najúspešnejším projektom sú študentské výmeny. Od svojho vzniku podporil projekty v celkovej hodnote 730-tisíc eur. Medzi nimi napríklad:

  • Letný tábor Stružielka,
  • Medzinárodný festival Jašidielňa,
  • Autistická škola,
  • Aktívny vozík,
  • Rotary Night Run & Inline Žilina,
  • Festival Inter Nos,
  • Podpora Novej synagógy,
  • Turistická infraštruktúra v Malej Fatre,
  • Pomoc Dobrému pastierovi,
  • Ochranné rúška pre zdravotníkov.