V Žiline má elektronickú schránku aktívnu tritisíc ľudí, mesto posiela rozhodnutia aj elektronicky


Foto: V Žiline má elektronickú schránku aktívnu tritisíc ľudí, mesto posiela rozhodnutia aj elektronicky Foto: ilustračné

Mesto Žilina v zmysle platnej legislatívy každoročne ako správca dane vyrubuje svojim občanom a podnikateľom na zaplatenie rôzne druhy daní či poplatkov, väčšinu z nich stále doručuje v papierovej podobe.

Aktívne elektronické schránky na doručovanie sú pritom pohodlnejšie ako pre úrady, tak pre samotných obyvateľov. Pre podnikateľov alebo rôzne inštitúcie je ich využívanie povinné, fyzické osoby majú možnosť voľby.

V Žiline má aktívnu schránku približne tritisíc obyvateľov, tým posiela mesto oznámenie o vyrubení dane z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje či poplatok za komunálny odpad. 

Mýlia si elektronické schránky s e-mailom

Využiť elektronické doručovanie môže každý plnoletý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ako dobrý spôsob sa to potvrdilo najmä v čase koronakrízy, kedy bolo vítané obmedzenie osobného kontaktu pri styku s úradmi.

Predstavitelia mesta ale vnímajú, že o možnosti vie stále málo Žilinčanov. Tí si zvyknú aj zle vyložiť, čo elektronická komunikácia s úradmi znamená:

„Mnoho občanov si tento spôsob mýli s doručovaním na osobnú, súkromnú e-mailovú adresu. Mnohí si telefonicky žiadajú doručiť rozhodnutie o výrube dane na svoj e-mail, tento spôsob však neumožňuje zákon,“ vysvetľuje Pavol Vaščák, vedúci ekonomického odboru na Mestskom úrade v Žiline. 

Znižovanie byrokracie aj finančnej záťaže

Pre využívanie schránky je potrebné aktivovať si ju, k čomu musíte mať počítač s pripojením na internet, elektronický občiansky preukaz s čipom (nazývaný aj eID karta), pridelené prístupové údaje na www.slovensko.sk a čítačku kariet.

„Napriek tomu, že stále existujú obavy z elektronickej komunikácie s úradmi, nie je na to žiadny dôvod. Okrem toho, že ide o ekologický a moderný prístup, elektronické doručovanie rozhodnutí šetrí čas, odstraňuje sa bariéra času a vzdialenosti, občan je o každom úkone informovaný a nižšie náklady na správnych poplatkoch mu prinášajú aj úsporu financií,“ dodáva hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Pri zasielaní elektronických rozhodnutí do elektronickej schránky občana, mesto zasiela okrem elektronického formulára aj rozhodnutie v PDF formáte (zhodné s papierovým formátom, ktoré obsahuje QR kód).

Ak sa občan rozhodne využívať elektronickú komunikáciu, pri úhrade dane nemusí prísť s úradom do osobného kontaktu. Celý postup aktivácie elektronickej schránky je uvedený na internetovej stránke www.slovensko.sk


Prečítajte si viac: