SAD Žilina mení od 9. júna cestovné poriadky v regiónoch Žilina, Martin a Čadca


Foto: SAD Žilina mení od 9. júna cestovné poriadky v regiónoch Žilina, Martin a Čadca Foto: ilustračné

SAD Žilina dáva cestujúcej verejnosti do povedomia, že dňa 09.06.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Žilina, Martin a Čadca,

Región Žilina

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
501461 Bytča Bytča - Súľov 2 časový posun o 10 minút neskôr prípoj k vlaku
14 zmena vedenia spoja v dňoch šk.vyučovania prevádzková potreba
27 predĺženie spoja, bude vedený z Bytče, AS prevádzková potreba
34 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
54 nový spoj, cez prázdniny vedený o 15 min.skôr, pôvodne sp.14 prevádzková potreba
64 nový spoj vedený v sobotu, pôvodne spoj 14 prevádzková potreba
103,111,113 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
104 časový posun o 10 minút neskôr prípoj od vlaku
107,123 časový posun o 3 minút neskôr prípoj k vlaku
122 časový posun o 5 minút neskôr prípoj od vlaku
501462 Bytča Bytča - Pov. Bystrica 45 bude vedený cez Predmier (náhrada za spoj 47) prevádzková potreba
47 zrušený prevádzková potreba
48 zrušený, vratný spoj od sp. 47, súbeh so spojom 46 prevádzková potreba
68 úprava a predĺženie jazdnej doby odstránenie meškania prevádzková potreba
501463 Bytča Bytča - Žilina 7,8 zrušený, nízka frekvencia cestujúcich prevádzková potreba
11 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
14 úprava a predĺženie jazdnej doby, odstránenie meškania prevádzková potreba
32 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
501465 Bytča Bytča - Peklina 9 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od 511460/24 pripomienka cestujúcich
26 časový posun o 4 min.skôr, vytvorenie prípoja do Bytče 501463/28 prevádzková potreba
27 časový posun o 3 min. neskôr prípoj od vlaku
37 časový posun o 5 minút neskôr prípoj od vlaku
42 spoj bude vedený len v pracovných dňoch prevádzková potreba
52 spoj vedený v nedeľu, posun o 15 minút skôr prípoj k vlaku
501467 Bytča Bytča - Štiavnik 17 zrušený, presunový spoj prevádzková potreba
19 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
30 posun o 10 minút skôr, zlúčenie so spojom 92 prevádzková potreba
31 časový posun o 10 minút neskôr prevádzková potreba
44 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
59 bude vedený v dňoch školského vyučovania prevádzková potreba
64 bude vedený cez prázdniny (v dňoch šk. vyučovania ide spoj 76) prevádzková potreba
67 časový posun o 5 minút neskôr prevádzková potreba
76 bude vedený v dňoch šk.vyučovania od Štiavnik, pod Sokolovím prevádzková potreba
92 zrušený, zlúčený so spojom 30, nízka frekvencia cestujúcich prevádzková potreba
93 zrušený, presunový spoj prevádzková potreba
99 bude vedený cez prázdniny so zachádzkou na Beňov, pôvodne 59 prevádzková potreba
501468 Bytča Bytča - Beňov 5 časový posun o 8 minút neskôr, skrátenie jazdnej doby prevádzková potreba
6 časový posun o 3 minúty neskôr prevádzková potreba
8 časový posun o 3 minúty neskôr prevádzková potreba
16 časový posun o 4 minúty skôr, zmena vedenia spoje cez prázdniny prevádzková potreba
20 nový spoj vedený v dňoch šk. vyučovania, pôvodne spoj 16 prevádzková potreba
21 zrušený, obslužnosť riešená zachádzkou spoja 501467/59 prevádzková potreba
23 nový spoj vedený v dňoch šk. vyučovania, náhrada za 501473/11 prevádzková potreba
501470 Bytča Bytča - Pšurnovice 6 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
24 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
501471 Bytča Bytča - Petrovice 5 skrátenie spoja po Petrovice, Šuhajdy, nulová frekvencia prevádzková potreba
10 zmena vedenia spoja, v sobotu spoj 18 prevádzková potreba
12 skrátenie spoja, vedený od Petrovice, Šuhajdy prevádzková potreba
14 skrátenie spoja, vedený od Petrovice, Šuhajdy prevádzková potreba
18 nový spoj vedený v sobotu, pôvodne spoj 10 prevádzková potreba
34 časový posun o 5 min.skôr, vytvorený prípoj do Žiliny 501475/27 prevádzková potreba
501473 Bytča Kolárovice - Pov.Bystrica 11 spoj vedený v dňoch šk.prázdnin so zachádzkou Beňov prevádzková potreba
31 nový spoj v dňoch šk.vyučovania bez zachádzky Beňov prevádzková potreba
501475 Bytča Bytča - Žilina 23 časový posun o 5 minút skôr prevádzková potreba
27 časový posun o 5 minút skôr pripomienka cestujúcich
504405 KNM KNM - Povina 4 časový posun o 10 minút skôr požiadavka OcÚ
504406 KNM Žilina - Horný Vadičov 39 predĺženia jazdnej doby, odstránenie meškania prevádzková potreba
64 časový posun o 10 min.neskôr, úprava jazdnej doby odstránenie meškania
113 úprava časov medzi zastávkami, vyrovnanie jazdnej doby požiadavka cestujúcich
504407 KNM KNM - Snežnica 16 časový posun o 5 minút neskôr požiadavka cestujúcich
511401 Žilina Žilina - Mojš 3 časový posun o 10 min.neskôr prevádzková potreba
6 časový posun o 5 min.neskôr prevádzková potreba
511410 Žilina Žilina - Terchová, Vrátna 24 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511411 Žilina Žilina - Terchová,B.Potok 72 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511412 Žilina Žilina - Terchová, Štefan. 18 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511418 Žilina Žilina - Varín 8,46,49,66 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511420 Žilina Žilina - Divina 3 nový spoj vedený cez prázdniny požiadavka OcÚ Divina
511421 Žilina Žilina - Divina, Lúky 16 bude premávať celoročne požiadavka OcÚ Divina
511424 Žilina Žilina - Ovčiarsko všetky všetky spoje do zastávky Brezany, stred - predĺžené na konečnú, bezpečné otáčanie autobusov požiadavka OcÚ Brezany
3 bude označený X prevádzková potreba
103 zrušený prevádzková potreba
511427 Žilina Žilina - L.Svinná, Babkov 6 zlúčený so spojom 4, spoj bude bez označenia prevádzková potreba
26 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
51 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511428 Žilina Žilina - KNM 98 úprava časov medzi zastávkami, prestupy na MHD v Žiline prevádzková potreba
511429 Žilina Žilina - Turie 13 časový posun o 8 min. neskôr prevádzková potreba
25 časový posun o 5 min. skôr, stretávanie autobusov v L.Lúčke, ZŠ prevádzková potreba
511430 Žilina Žilina - Rajec 31 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511432 Žilina Žilina - Kunerad 3 časový posun o 7 min. skôr požiadavka OcÚ Kunerad
14 časový posun o 5 min. skôr, vytvorenie rezervy na prestupy v RT požiadavka OcÚ Kunerad
29 časový posun o 3 min. neskôr, prípoj na 511436/32 do Rajca prevádzková potreba
38 časový posun o 5 min. skôr, prestup na 511436/30 požiadavka OcÚ Kunerad
511432 Žilina Žilina - Kunerad 41 bude označený (6)+ požiadavka OcÚ Kunerad
46 bude označený (6)+ požiadavka OcÚ Kunerad
48 pôjde v pracovných dňoch a bude končiť v Raj. Tepliciach požiadavka OcÚ Kunerad
51 nový spoj, vznikol zo spoja 41, v prac. dňoch bude vedený len v úseku Raj. Teplice . Kunerad požiadavka OcÚ Kunerad
53 nový spoj, pôjde v prac.dňoch, v úseku Raj.Teplice - Kunerad požiadavka OcÚ Kunerad
60 nový spoj, pôjde v prac.dňoch len v úseku Kunerad - Raj. Teplice požiadavka OcÚ Kunerad
511433 Žilina Žilina - Kamenná Poruba 32 časový posun o 10 minút skôr OcÚ Kamenná Poruba
511435 Žilina Žilina - Prievidza 2, 3, 5, 6 zapracovaná zastávka Šuja, pri moste požiadavka OcÚ Šuja
511436 Žilina Žilina - Rajec 13 časový posun o 5 min. skôr, vytvorenie prestupu v Jasenovom požiadavka cestujúcich
14 časový posun o 2 min. neskôr, vytvorenie prestupu z M.Černej požiadavka OcÚ M.Čierna
511437 Žilina Žilina - Čičmany 33, 73, 135 zapracovaná zastávka Hollého, ZŠ požiadavka OcÚ Šuja
61, 68, 72 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511438 Rajec Rajec - Malá Čierna 106 časový posun o 10 min. skôr, prestup v Rajci požiadavka OcÚ Malá Čierna
511439 Rajec Rajec - Ďurčiná 73 časový posun o 2 min. neskôr, vytvorenie prestupu z Rajca do ZA prevádzková potreba
511440 Rajec Rajec - Malá Čierna 2 úprava časov medzi zastávkami prevádzková potreba
511460 Žilina Žilina - Pov. Bystrica 1 zmena vedenia spoja, pôjde len v dňoch šk.vyučovania prevádzková potreba
5 zrušený, presunový spoj prevádzková potreba
10 zrušený, súbeh so spojom 501463/11 prevádzková potreba
33 časový posun o 5 minút neskôr pripomienka cestujúcich
71 časový posun o 5 minút neskôr prípoj k vlaku
76 časový posun o 5 minút neskôr, v H.Podhradí prípoj do Pekliny pripomienka cestujúcich
110 časový posun o 25 min.skôr, posila pre 511460/24 prevádzková potreba

Región Martin

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
506405 Martin Martin - Sučany - Podhradie, Konské 41 zmena trasy spoja pripomienka
506409 Martin Martin - Belá, Dulice - Necpaly 31 posun spoja o 5 min. neskôr pripomienka
506413 Martin
T. Teplice
Martin - Slov. Pravno - Prievidza 3, 5, 9, 15, 31, 37, 41, 42, 43 úprava jazdnej doby prevádzková potreba
17, 23, 33 úprava časov odchodov z nácestných zastávok prevádzková potreba
27 posun spoja o 5 min. neskôr prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 47)
47 posun spoja o 5 min. neskôr v úseku Slov. Pravno - Nitr. Pravno prevádzková potreba
506415 Martin Martin - Príbovce - Folkušová 3, 5, 7, 9 úprava jazdnej doby prevádzková potreba
2, 4, 6, 10, 13, 14 úprava časov odchodov z nácestných zastávok prevádzková potreba

Región Čadca

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
502401 Čadca Čadca - Zákopčie, Holých 32 Pripojenie spoja na spoj č.29 linky 504402 priame spojenie nemocnice a obcí po KNM
502405 Čadca Čadca - Raková - Korcháň - Kubriková 37 odchod o 10 min. neskôr prev. potreba, optimalizácia obehov
502406 Čadca Skalité - Čadca - Kys. Nové Mesto 92,11,105,16,42,79,35,80 úprava jazdnej doby optimalizácia cestovného poriadku
60,67 predĺženie po Čadca, Pribinová ul. pozastavenie linky 502469
502414 Čadca Čadca - Stará Bystrica - Lutiše 3 rozšírenie premávky na pracovné dni žiadosť cestujúcich
502415 Čadca Čadca - Svrčinovec 25,24 obmedzenie na dni šk. vyučovania prev. potreba
43,44 spoje v dňoch šk. prázdnin optimalizácia obehov v súvislosti s kolónami
502451 Čadca Turzovka-Dlhá nad Kysucou 19 posun o 15 min. neskôr, v dňoch šk. vyučovania požiadavka OcÚ
20 posun o 13 min. neskôr, v dňoch šk. vyučovania obeh vozidiel
23 spoj v dňoch šk. prázdnin požiadavka OcÚ+ prev. Možnosť
26 spoj v dňoch šk. prázdnin obeh vozidiel
502454 Čadca Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov 22,55,64,23,48,1 úprava časov odchodov prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
502455 Čadca Čadca - Turzovka - Korňa 27 odchod o 15 min. neskôr návrh IDZK
61 odchod o 15 min. skôr návrh IDZK
43 odchod o 35 min. skôr návrh IDZK
16 odchod o 5 min. skôr návrh IDZK
28 odchod o 20 min. neskôr návrh IDZK
36 odchod o 10 min. skôr návrh IDZK
44 odchod o 20 min. neskôr návrh IDZK
10,11 úprava časov odchodov prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
502458 Čadca Klokočov,Konečná - Turzovka - Staškov - Klokočov,Hrubý Buk 1 odchod o 10 min.skôr návrh IDZK
13 odchod o 15 min. neskôr návrh IDZK
14 odchod o 15 min. skôr návrh IDZK
16 odchod o 20 min. neskôr návrh IDZK
18 odchod o 5 min.skôr prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
502459 Čadca Čadca - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka 25 odchod o 25 min.neskôr návrh IDZK
43 odchod o 40 min. skôr návrh IDZK
56 odchod o 25 min. neskôr návrh IDZK
74 odchod o 25 min. neskôr návrh IDZK
4 úprava jazdnej doby prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb
502459 Čadca Čadca - Makov 8 úprava jazdnej doby optimalizácia cestovného poriadku
502462 Čadca Turzovka - Čadca - Žilina 19 zapracovanie zastávok Horelica,OSP a Horelica, Matluch zlepšenie obslužnosti
1 - 22 zrušenie obmedzenia o obslužnosti Horelice zlepšenie obslužnosti územia
504402 Čadca Čadca-Kys. Nové Mesto-Žilina 1,6,13,16,18,21,24,32,37,41,42 zrušenie obmedzenia o obslužnosti Horelice zlepšenie obslužnosti územia

Prečítajte si viac:Zdroj: SAD Žilina