Regulované parkovanie v Žiline? Delegácia poslancov s primátorom si bola pozrieť riešenie v Trenčíne


Foto: Regulované parkovanie v Žiline? Delegácia poslancov s primátorom si bola pozrieť riešenie v Trenčíne Foto: Mesto Žilina

Asi najdôležitejšie témy, ktoré sa v súčasnosti často skloňujú v každom väčšom meste na Slovensku, sú otázky parkovania a problematika koordinácie územného plánovania prostredníctvom útvaru hlavného architekta.

Žilinský primátor Peter Fiabáne spolu s 12 poslancami mestského zastupiteľstva a zástupcami mestskej polície sa preto v utorok 7. mája 2019 zúčastnili výjazdového pracovného stretnutia na Mestskom úrade v Trenčíne.

Hlavným cieľom návštevy bola prezentácia regulovaného parkovania a fungovanie Útvaru hlavného architekta tohto krajského mesta priamo v praxi, pričom žilinská radnica zvažuje postupne zavádzať tieto kroky aj v Žiline.

Trenčiansky primátor Richard Rybníček spolu s viceprimátorom Patrikom Žákom predstavili koncepciu a systém regulovaného parkovania osobných motorových vozidiel v Trenčíne a jeho mestských častiach zavedený v marci 2017.

Delegácii zo Žiliny sa venoval aj primátor Richard Rybníček. Zdroj: Mesto Žilina

Verejný priestor je pre nás všetkých, nielen pre motoristov, ale aj pre chodcov a cyklistov. Preto je veľmi dôležitá ochrana parkujúcich, ktorí žijú v danej časti mesta, ochrana pred nebezpečným parkovaním na chodníkoch ako aj spomalenie rastu počtu áut v meste a jeho širšom centre. A najmä, podnietiť ľudí, aby začali viac využívať MHD a alternatívne spôsoby dopravy,“ vysvetlil hlavný zámer spustenia regulácie parkovania v Trenčíne Patrik Žák.

Úlohou mesta je zabezpečiť bezpečnosť a prejazdnosť ciest a vytvoriť podmienky pre statickú dopravu. Neoddeliteľnou súčasťou celého systému parkovania je aj kontrolná činnosť, ktorú zabezpečuje mestská polícia.

Denne sa preverí približne 3 500 vozidiel vďaka modernému monitorovaciemu zariadeniu, ktoré je zabudované v hliadkovacom automobile. Žilinskí poslanci ocenili inšpirujúce podnety, keďže problémy s parkovaním v Žiline majú dlhodobý charakter.

„Situácia s parkovaním najmä na žilinských sídliskách je neúnosná a je potrebné ju urgentne riešiť. Zavedenie obdobného systému ako majú v Trenčíne, ktorý sa po dvoch rokoch ukázal ako veľmi úspešný, si bude vyžadovať predovšetkým odvahu a politické rozhodnutie. Pred tým však bude ale potrebné doriešiť vzťahy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou,“ skonštatoval Ján Pažický, predseda komisie dopravy Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Hlavným cieľom návštevy Trenčína bola prezentácia regulovaného parkovania a fungovanie Útvaru hlavného architekta tohto krajského mesta priamo v praxi. Zdroj: Mesto Žilina

Na stretnutí okrem uvedeného prezentoval aj hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš zámer a fungovanie Útvaru hlavného architekta. Za najväčšie projekty v súčasnosti považuje prípravu územného plánu centrálnej časti mesta, na ktorom pracuje tím odborníkov už 9 rokov, projekt celkovej rekonštrukcie Mierového námestia a urbanistickú súťaž „Trenčín si TY“. 

Primátor mesta Žiliny Peter Fiabáne považuje pracovné rokovanie takéhoto typu za veľmi hodnotné a zároveň motivujúce: „Videli sme veľa príkladov, ako sa veci dajú robiť naozaj dobre. Realizované zámery v Trenčíne ukazujú, že obyvatelia majú pochopenie pre dané riešenia a sú hrdí na svoje mesto. Ďakujeme kolegom z Trenčína za inšpiratívne podnety!“ 

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Mesto Žilina