Nové zastupiteľstvo má štyri poslanecké kluby, nezaradení zostali štyria poslanci


Foto: Nové zastupiteľstvo má štyri poslanecké kluby, nezaradení zostali štyria poslanci Foto: ilustračné

Už v pondelok zasadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline na druhom stretnutí, predmetom rokovania bude aj zloženie poslaneckých klubov a zaradenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Žilina. Z prekladaného návrhu vyplýva, že v aktuálnom období budú na Radnici mesta Žilina pôsobiť 4 poslanecké kluby, ktoré majú spolu 27 poslancov.

Zvyšní štyria poslanci - Peter Cibulka, Branislav Delinčák, Patrik Groma a Anton Trnovec - budú nezaradení. Najväčším je Spojený poslanecký klub, ktorému s desiatimi členmi predsedá prvý viceprimátor Vladimír Randa. Súčasťou klubu je aj druhá viceprimátorka Barbora Birnerová.

Sedemčlenný klub ZA ZA vedie predseda Peter Ničík, zložený je, s výnimkou Františka Talapku, z opätovne zvolených poslancov. Šesťčlenný klub INÁ ŽILINA si zvolil za predsedu Jozefa Juriša, v tíme sa nachádza aj primátorská kandidátka Ľudmila Chodelková. Najmenší klub SILNÁ ŽILINA so štyrmi členmi povedie ďalší primátorský kandidát - Martin Kapitulík.  

V Mestskom zastupiteľstve v Žiline sa vytvorili 4 poslanecké kluby a skupina nezaradených poslancov nasledovne:

I. Spojený poslanecký klub 

1. JUDr. Jozef Augustín, PhD.
2. Mgr. Zuzana Balogová
3. Ing. Barbora Birnerová, PhD.
4. Mgr. Jana Filipová
5. MUDr. Igor Habánik
6. Mgr. Dominik Hriník
7. Ing. Ján Pažický
8. Mgr. Vladimír Randa – predseda klubu
9. Mgr. Marek Richter, PhD.
10. Mgr. Miriam Šuteková 

II. ZA ZA

1. Ing. Ľubomír Bechný
2. Ing. Ján Ničík
3. Mgr. Ing. Peter Ničík – predseda klubu
4. Ing. arch. Dušan Maňák
5. Mgr. Iveta Martinková
6. Ing. Ľuboš Plešinger
7. Ing. František Talapka

III. INÁ ŽILINA

1. Mgr. Martin Barčík
2. Mgr. Denis Cáder
3. PaedDr. Ľudmila Chodelková
4. MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
5. Bc. Jozef Juriš – predseda klubu
6. Mgr. Róbert Kašša

IV. SILNÁ ŽILINA

1. MUDr. Peter Durmis
2. Ing. Martin Kapitulík – predseda klubu
3. Mgr. Lukáš Milan
4. Ondrej Šoška 


skupina nezaradených poslancov 

1. Mgr. Peter Cibulka
2. Mgr. Branislav Delinčák
3. Ing. Patrik Groma, PhD.
4. Mgr. Anton Trnovec 

Poslanci sa zároveň zatriedia do deviatich komisií: 

1. Komisia finančná a majetková 
predseda:
Ing. Martin Kapitulík
členovia:
Mgr. Miriam Šuteková

2. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
predseda:
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
členovia:
Mgr. Martin Barčík
Ing. Ľubomír Bechný
MUDr. Peter Durmis
Mgr. Jana Filipová
MUDr. Igor Habánik
MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 

3. Komisia dopravy a komunálnych služieb 
predseda:
Ing. Ján Pažický
členovia:
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka 

4. Komisia územného plánovania a výstavby 
predseda:
Ing. arch. Dušan Maňák
členovia:
JUDr. Jozef Augustín, PhD.
Mgr. Branislav Delinčák
Bc. Jozef Juriš
Mgr. Lukáš Milan
Mgr. Anton Trnovec 

5. Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 
predseda:
Ing. Ján Ničík
členovia:
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Patrik Groma, PhD.
Ing. Ľuboš Plešinger
Mgr. Marek Richter, PhD. 

6. Komisia športu 
predseda:
Mgr. Dominik Hriník
členovia:
Mgr. Peter Cibulka
Mgr. Róbert Kašša
Ondrej Šoška 

7. Komisia školstva a mládeže 
predseda:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
členovia:
Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

8. Komisia životného prostredia 
predseda:
Mgr. Iveta Martinková
členovia:
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa 

9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
predseda:
JUDr. Jozef Augustín, PhD.
členovia:
Mgr. Martin Barčík
MUDr. Igor Habánik
Mgr. Ing. Peter Ničík
Mgr. Anton Trnovec  

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: