Vo Varíne sa bude konať súťaž o najsilnejšieho muža a ženu