Na ZŠ Karpatská sa od 7.septembra vyučuje programovanie pre Android