V Žilinskej nemocnici nakupovali podozrivo ultrazvuky