Na Hlinkovom námestí bude premietanie výherných filmov z Fest Anča