Ceny dobrovoľníctva Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji udelia aj tento rok
Foto: Žilinské dobrovoľnícke centrum