V sobotu prebehne hromadné očkovanie psov a mačiek proti besnote