Majetková trestná činnosť v obci Rosina a Turie, foto 4