Projekt novej autobusovej stanice z roku 2006, foto 1
Zdroj: Mesto Žilina