Dopravná nehoda Predmestská a Veľká okružná, foto 1