Starostlivosť o pamätník SNP pri Dubnej Skale, foto 5
Po vyčistení