Starostlivosť o pamätník SNP pri Dubnej Skale, foto 4
Dobrovoľníkov pri starostlivosti organizuje Patrik Groma, ktorý sa zapojil do úprav