Starostlivosť o pamätník SNP pri Dubnej Skale, foto 2
Pred vyčistením