Výstavba horúcovodu na sídlisku Solinky v Žiline, foto 2