Aktuálna situácia s nepriaznivým počasím v Žiline 3.1.2019, foto 3
Spadnutý strom na trolejovom vedení, ul. Tajovského