Vyasfaltovaná cesta Oravská Lesná, foto 3
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj