Ranná očista v Parku Slovenského národného povstania, foto 1