Obnova 5 stanovíšť Lesopark Chrasť Žilina, foto 2
Zdroj: Marek Jančúch