Rázová radiálna vlna FNsP Žilina, foto 2
Zdroj: FNsP Žilina