Rázová radiálna vlna FNsP Žilina, foto 1
Zdroj: FNsP Žilina