Oslavy 72. výročia ukončenia vojny pri pamätníku na Polome, foto 3
Zdroj: ŽSK