Oslavy 72. výročia ukončenia vojny pri pamätníku na Polome, foto 2
Zdroj: ŽSK