Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 7
Zdroj: Martin Smatana - archív