Vyprostenie zapadnutého bagra vo Varíne, foto 5
Zdroj: Zb HaZZ Žilina